Projekt NEBULA

NEBULA jest projektem programu Erasmus+, który ma na celu śledzenie i wspieranie idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) promowanych przez Komisję Europejską, koncentrując się na nowym modelu biznesu i regeneracji terytorialnej opartym na zrównoważonym rozwoju, dostępności, estetyce i integracji. Celem tego projektu jest zachęcenie młodych obywateli do spojrzenia na obszary wiejskie, miejskie i lokalne z nowej perspektywy, aby odżywić i wykorzystać je do stworzenia wartości społeczno-ekonomicznej
ODKRYJ WIĘCEJ
    

Projekt NEBULA

NEBULA jest projektem programu Erasmus+, który ma na celu śledzenie i wspieranie idei Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) promowanych przez Komisję Europejską, koncentrując się na nowym modelu biznesu i regeneracji terytorialnej opartym na zrównoważonym rozwoju, dostępności, estetyce i integracji. Celem tego projektu jest zachęcenie młodych obywateli do spojrzenia na obszary wiejskie, miejskie i lokalne z nowej perspektywy, aby odżywić i wykorzystać je do stworzenia wartości społeczno-ekonomicznej
ODKRYJ WIĘCEJ
    
Zasoby